Umowa ubezpieczeniowa - zgodna z prawem?

Umowa ubezpieczeniowa - zgodna z prawem?

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczony nie dostaje odszkodowania z ubezpieczenia na życie, ponieważ szkoda jest skutkiem wydarzenia objętego wyłączeniem odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. Taki precyzyjny zapis w umowie jest całkowicie zgodny z prawem - ubezpieczony widzi w umowie konkretny zapis, który mówi o tym, że w wymienionych przypadkach nie można liczyć na odszkodowanie. Jednak czy zapis mówiący, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadku "rażącej niedbałości" ubezpieczonego, jest zgodny z prawem? "Rażąca niedbałość" powinna być sprecyzowana w słowniku ubezpieczeniowym. Jak pisze Mikołaj Łukasik na swoim blogu:  http://najtanszeubezpieczenienazycie.pl/czy-umowa-z-ubezpieczycielem-jest-zgodna-z-prawem-i-nie-zawiera-niedozwolonych-klauzul/, taki niejednoznaczny zapis może być interpretowany na korzyść towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście wtedy poszkodowany może udać się do Rzecznika Ubezpieczonych, jeśli uzna, że absolutnie nie zawinił w danej sytuacji, która spowodowała szkodę osobową, jednak który poszkodowany ma dodatkowe siły na sądową batalię? "Rażąca niedbałość" to nie jedyny zapis, którego w umowach ubezpieczenia na życie powinniśmy unikać. Jeśli mamy wątpliwości, możemy udać się z prośbą o bezpłatną konsultację prawną do miejscowego rzecznika konsumentów, bo przecież nie każdy zna się na terminologii prawniczej i ubezpieczeniowej. Za niedozwolone klauzule zostały uznane takie zapisy, jak mówiące, że:
  • ubezpieczyciel ma prawo do zmiany zakresu usług, które są zapisane w Regulaminie lub do zaprzestania ich świadczenia,
  • ubezpieczyciel ma prawo dokonać zmiany świadczeniodawcy.
TU nie ma prawa zmienić osoby ubezpieczonej, a tym bardziej nie może zmienić samodzielnie warunków podpisanej wcześniej umowy, ponieważ do tego potrzebna jest zgoda obu stron. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zapisów w OWU - spróbuj je wyjaśnić z pomocą rzecznika konsumentów, agenta ubezpieczeniowego lub prawnika. Nie podpisuj czegoś, czego nie jesteś pewien!